[SV] Hur du bekämpar cancer naturligt sätt

hälsosamma-matvanor
Photo by FOODISM360 on Unsplash

Kämpa mot cancer på ett naturligt sätt

Faktum är att Sveriges invånare har de allra sämsta matvanorna i hela Norden. Det är faktiskt bara åtta av tio som äter grönsaker och frukt, samtidigt som 17% av de yngres intag av kalorier kommer ifrån läsk, godis, kakor och chips.

Det har visats sig i forskning att har du hälsosamma matvanor och rör på dig, minskar risken för att drabbas av cancer, kärl- och hjärtsjukdomar, fetma, övervikt och andra sjukdomar. Vilket innebär att äter du sundare minskas risken till att få tjock- och ändtarmscancer eller andra fetmarelaterade former av cancer.

Minska riskerna genom mer hälsosamma matvanor

Att äta hälsosamt kan göras på ett antal olika sätt, men som en bas är att äta baljväxter så som bönor, linser och ärtor, samt fullkorn, frukt och grönsaker finnas med vid varje måltid. Dessutom kan du också äta frö och nötter. Alla dessa matvaror minskar risken för att du ska få cancer och fördelen är att du kan variera dem och hur mycket du äter på så många olika sätt.

Har din kost mycket fibrer och fullkorn förebygger det risken att få tjock- och ändtarmscancer. Dessutom hjälper fiberrik föda från växtriket även till att hjälpa dig att ha en vikt som är hälsosam, vilket i sin tur skyddar dig också mot fetmarelaterad cancer i alla dess former.

Något som också har visat sig i olika studier är att ett tydligt mönster visar sig, att äter du mycket animaliska produkter ökar även risken för att cancer. Speciellt om du äter kött som är behandlat så som skicka, bacon och korv. Därefter är det vanligt kött som inte har blivit behandlat, ägg och kyckling som bör undvikas. Vill du vara på den säkra sidan och göra allt för att förbygga risken för cancer bör du även undvika skaldjur och fisk.

Mat och dryck som förebygger mot cancer

Vitlök har visat sig vara effektivt att förebygga mot cancer. Ju mer vitlök du äter, desto mindre risk är det att olika typer av cancer bildas. Det har till och med visat sig att tomater hjälper till att skydda mot cancer i prostatan. Vilket beror på att tomaterna har en hög koncentration av lykopen som är en effektiv antioxidant. Tomaterna bör tillagas först, så som exempelvis en pastasås. För då absorberar kroppen lykopenet mer effektivt.

Photo by CDC on Unsplash

Vindruvor förebygger och hindrar att cancer börjar eller sprider sig. Detta har påvisats i olika studier. I studierna kom forskarna fram till att vindruvans skal är den största källan av antioxidanten resveratrol, vilket i sin tur bekämpar cancer. Dricker du vindruvsjuice eller rent av vin innehåller dryckerna resveratrol.

Att dricka grönt te kan också hjälpa dig att skydda dig mot sjukdomen, eftersom teet innehåller en antioxidant kallad katekin. Det kan hjälpa till att förhindra cancer på olika sätt och inkluderar även att de fria radikalerna skadar cellerna i kroppen. Visserligen innehåller även svart te katekin, men i grönt te har en högre dos av antioxidanten.

Svartkumminolja och cancer

I och för sig är svarkummin en mycket kraftfull medicinalväxt och dess olja är mest känd för sina antioxidant och antiinflammatoriska egenskaper, samt använts till att dämpa hosta, behandla diarré, njursten och magont. Oljan är också anti diabetes och dessutom har ett flertal studier har det visat sig att just svartkumminolja har en förmåga att förebygga och motverka cancer.

Svartkumminoljan är effektiv mot cancer i tarmarna, prostata-, bröst-, njur-, lever-, bukspotts- livmoderhals- och lungcancer, samt hjärntumörcancerceller. I och med att oljan finns i kroppen påverkar det cancercellernas förmåga att föröka sig. Självklart ska du alltid följa de anvisningar som finns på förpackningen och oljan tillsättas sedan i mat eller dryck.

Fysiska aktiviteter minskar risken mot cancer

Med tanken på att det samhälle som vi har idag då alltfler har stillasittande arbeten och de yngre generationerna tendera att röra sig allt mindre påverkar allas hälsa. Faktum är att år 2017 var det hela 46% bland alla de vuxna i vårt land som hade en kondition som var hälsofarlig, jämfört med 1995 siffra på 27%.

Det har även visat sig att både vuxna och unga sitter stilla när de är vakna, samt att fyraåringar sitter nästan 50% stilla under deras vakna tid. Tre av tio bland de unga når upp till de rekommenderade 60 minuterna av dagliga fysiska aktiviteter.

Forskarna har genomfört studier som påvisar att rör du på dig regelbundet minskas risken för att få cancer. I samband med att du rör på dig blir det lättare att undvika att gå upp i vikt och minska därmed risken med fetmarelaterad cancer. Det finns ett tydligt samband mellan att hålla på med fysiska aktiviteter och förebyggande av bröst-, tjock-, ändtarms- och livmoderkroppscancer.

Hur förebygger de fysiska aktiviteterna emot cancersjukdomarna?

Visserligen har inte forskarna kunnat kartlägga vilka exakta mekanismerna varför just fysiska aktiviteter förebygger cancersjukdomar. De har hypoteser och tidigare erfarenheter från studier angående fysisk aktivitet som ett facit varför det är bra att röra på dig. Här kommer ett par bra anledningar varför fysiska aktivitet är att föredra:

Snabb passage igenom tarmarna

I och med att du rör på dig förflyttar sig maten snabbare igenom dina tarmar, vilket i sin tur innebär en kortare kontakttid av de ohälsosamma ämnena som frigörs. Dessa ämnen kan komma från exempelvis rött kött, alkohol och charkuterier. I och med den korta kontakten dessa ämnen har i tarmen innebär det också minskad risk för tjocktarmscancer.

Hormonerna påverkas

Kroppen hormoner är kemiska notiser som skickas runt i kroppen. Dessa berättar för cellerna vilka uppgifter de har. Vid fysiska aktiviteter kan nivåerna oss vissa av hormonerna och då inkluderas även insulin och östrogen.

Detta innebär att för kvinnor som rör på sig minskas östrogenets nivå och förebygger därmed livmoderskropps- och bröstcancer. Vid fysisk aktivitet minskas även nivån av insulin i kroppen. Insulin har som uppgift att kontrollera kroppens lagring och användning av energi från maten vi äter. Samtidigt som insulinet skickar ut signaler till cellerna att de ska växa. I takt med att cellerna växer kan även cancer utvecklas och cancercellerna förökar sig okontrollerat.

Share this post